Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „perfectvoucher.net”

Wersja z dnia 24.11.2023 r.

I. Definicje

Sprzedający lub Sklep

Sklep internetowy „perfectvoucher.net” prowadzony jest przez bePRO LTD, 85 Great Portland Street First Floor, WIW 7LT Londyn, Wielka Brytania o numerze Company number 10966133.


Telefon: (+44) 20 3769 5964
E-mail: [email protected]
Strona www: perfectvoucher.net

Klient

Klientem jest każda osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej, która odwiedziła stronę internetową sklepu internetowego i dokonała w nim rejestracji.


Rejestracja

Wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej, poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonych przez niego: Loginu (adres poczty elektronicznej e-mail,) numeru telefonu i Hasła (ustalony przez Klienta ).

Produkt

Rozumiany jest jako produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży w sklepie internetowym, takie jak bony, prezenty, karty podarunkowe, klucze produktów elektronicznych. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów ze sklepu.


Dostawa

Skompletowanie Produktów zgodnie z zamówieniem i dostarczenie przez Sprzedającego, Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Produkt dostępny jest również poprzez konto Klienta.


Cena

Przez cenę należy rozumieć cenę brutto Produktu znajdującą się wraz z informacją o Produkcie, nie uwzględniającą ewentualnych Kosztów Dodatkowych związanych z wybraną metodą płatności. Ceny Produków znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich, funtach brytyjskich oraz euro i uwzględniają podatek VAT, chyba, że nie podlegają pod podatek VAT.

Cena podana w sklepie jest wiążąca i nie podlega negocjacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia oczywistej pomyłki.

Administrator

Administrator danych osobowych Klienta przekazanych podczas dokonywania zakupu bez rejestracji oraz na formularzu rejestracyjnym jest bePRO LTD, 85 Great Portland Street First Floor, WIW 7LT Londyn, Wielka Brytania,

Zamówienie

Zestaw Produktów wybranych przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej perfectvoucher.net określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Obszar działania sklepu

Jest to obszar, na którym dokonywane są Dostawy Produktów zgodnie z niniejszym regulaminem.
 

II. Rejestracja i dokonywanie Zakupów

Rejestracja/Zakup bez rejestracji

 1. Zakupy za pośrednictwem sklepu internetowego możliwe są po założeniu konta (uwarunkowane jest prawidłowym wypełnieniem przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego, a w szczególności podania danych osobowych,  adresu e-mail – będącego równocześnie loginem – i ustalenia przez Klienta hasła, numer telefonu, dane adresowe do wysyłki towaru) albo bez założenia konta po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dodatkowo, niezależnie od wyboru zakupu po rejestracji lub bez niej, Klient proszony jest o zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu. 

  Uwaga! Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

  "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Sklepu Internetowego " perfectvoucher.net " oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb związanych z realizacją umów przez Administratora zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz odnośnymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych".

 2. Brak akceptacji zgody na przetwarzanie danych w zakresie wykonania usługi uniemożliwi realizację zamówienia.

 3. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo, a każde kolejne Zamówienie wymaga jedynie podania loginu oraz własnego hasła Klienta.

 4. Dodatkowo, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie danych o charakterze reklamowym oraz ofert handlowych i promocji (np. newsletter) zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniach o odpowiedniej treści.

 5. Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła obowiązany jest do aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji lub ujawnienie swoich danych osobom trzecim ponosi Klient.

 6. Podmioty gospodarcze chcące otrzymać fakturę VAT dodatkowo wypełniają pola niezbędne do wystawienia faktury VAT.


Wymagania sprzętowe

 1. Do korzystania ze sklepu internetowego, Klient powinien dysponować komputerem z następującym wyposażeniem:
  - łącze internetowe o minimalnej przepustowości 128 kbs/s;
  - przeglądarka internetowa,
  - włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
  - ekranem o minimalnej rozdzielczości 1024x768;
  - aktywne konto e-mail.

Zamawianie

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 2. Przeglądanie i wybieranie produktów sklepu nie wymaga rejestracji ani logowania do systemu.
  Po wybraniu produktów dostępnych w sklepie internetowym, Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości, swojego koszyka i dokonywania w nim zmian. Na bieżąco również może kontrolować wartość zakupów i koszt Dostawy. Po podjęciu decyzji o zakupie, Klient jest poproszony o potwierdzenia chęci złożenia zamówienia.

 3. Przed zakupem Klient zobowiązany jest do zapoznania się z opisem produktu.

 4. Po poprawnym zakończeniu procesu zakupu, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia.

 5. Wystawienie towarów w sklepie internetowym stanowi zaproszenie do składania ofert. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedającemu przez Klienta. Po złożeniu zamówienia Sprzedający przystępuje niezwłocznie do jego realizacji. Sprzedający potwierdza Klientowi fakt przyjęcia zamówienia i przystąpienia do jego realizacji w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym.

 6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania zapłaty ceny przez Sprzedającego oraz potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
  Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji gdy:
  • zamówienie zostało złożone na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
  • po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
  • zamówienie zostało złożone niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
  • wystąpiły okoliczności na które sprzedające nie miał wpływu a których nie dało się przewidzieć
 8. O fakcie odmowy realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w procesie rejestracji e-mail.


III. Realizacja Zamówień

Dostawa

 1. Zamówiony przez Klienta Produkt dostarczany jest przez Sprzedającego na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, dostępny jest również na platformie poprzez konto klienta.
  Realizacja Zamówień odbywa się we wszystkie dni tygodnia, co do zasady w terminie 2 godzin od złożenia zamówienia. Termin ten może ulec przedłużeniu, o czym klient zostanie poinformowany w osobnej wiadomości e-mail.
  Sprzedający realizuje Zamówienia w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowych, innych dni nierealizowania Zamówień.

 2. W razie konieczności Klient może się bezpośrednio kontaktować ze Sprzedającym drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 3. Klient otrzymuje zamówione Produkty wraz z dokumentem sprzedaży lub fakturą, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy składaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

 4. Sprzedający przekazuje prawo własności Produktu na Klienta w momencie uiszczenia zapłaty za Produkt powiększone o ewentualny koszt wybranego serwisu płatniczego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 5. Dane dotyczące transakcji sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego gromadzone i przechowywane są przez system informatyczny Sprzedającego przez okres co najmniej 2 lat od daty zawarcia transakcji.

 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn np. wystąpienia braku wystarczającej ilości zamówionego Produktu albo gdy zamówiony Produkt jest chwilowo niedostępny, Sprzedający przed potwierdzeniem zamówienia skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia dalszych warunków realizacji zamówienia.

 7. W przypadku, gdy rozbieżności są znaczne z Klientem skontaktuje się pracownik Sprzedającego w celu ustalenia zasad wykonania Umowy. W przypadku niewyrażenia zgody przez Klienta Umowa wygasa.

 8. Oferty pochodzące z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości produktów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez Sprzedającego.

 9. Klient zobowiązuje się do odbioru Produktu i zapłaty kwoty łącznej zamówionych Produktów (kwota łączna w potwierdzeniu złożenia Zamówienia) wraz z ewentualnym kosztem usługi płatniczej wybranej przez Klienta.Obszar działania

 1. Sklep internetowy dostarcza Towary tylko na obszarze działania sklepu.


Zasady Płatności

 1. Sprzedający akceptuje następujące metody płatności:

 • - przelewem tradycyjnym;
 • - szybkim przelewem (tylko płatności online);
 • - Kartą kredytową (tylko płatności online);
 • - za pośrednictwem BLIK (tylko płatności online);
 • - za pośrednictwem serwisów płatniczych
 1. Wyboru metody oraz formy płatności klient dokonuje w formularzu zamówienia.

 2. Płatność za pośrednictwem BLIK, szybkim przelewem, kartą, za pośrednictwem serwisu możliwa jest na zasadach określonych w Regulaminach dostawców tych usług, które mogą przewidywać dodatkowy koszt ich usługi.
   

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient dokonujący zakupu jako konsument, ma prawo w terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego produktu, do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie.

 2. Oświadczenie można złożyć drogą elektroniczną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, poprzez przesłanie go drogą mailową na adres Sklepu lub przez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego w formie listownej na adres Sklepu. 

 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od dostarczenia produktu.

 4. Sklep niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie mailowej umożliwiającej jego pobranie i zachowanie.

 5. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, w takim składzie ilościowym i jakościowym w jakim otrzymał go Klient.

 6. Aby dokonać zwrotu produktu należy wypełnić i dokonać zwrotu poprzez formularz zwrotu. 

 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 8. Sklep dokona zwrotu płatności niezwłocznie.

 9. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu. 

 10. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjmie jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

Odstąpienie od umowy może nastąpić według poniższego wzoru, możliwego do pobrania ze strony internetowej sklepu:
 

Formularz odstąpienia od umowy:
 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży z dnia …...................

numer zamówienia …....................................


zawartej za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej

pomiędzy
bePRO LTD, 85 Great Portland Street First Floor, WIW 7LT Londyn, Wielka Brytania,
a
Imię i nazwisko: ................................................
Adres: ................................................................
Kod: ...................................................................
Miejscowość: .....................................................
Nazwa produktu: ...................................................
Adres e-mail: .....................................................
Nr telefonu: ........................................................
Należność za zwrócony produkt proszę przesłać na wskazany poniżej numer konta bankowego:………………………………………………..
data oraz podpis osoby składającej oświadczenie


 

IV. Rękojmia
 

 1. Klienci mają prawo do reklamacji produktu zakupionego w Sklepie, jeżeli posiada on wady fizyczne lub prawne.

 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwości produktu, zwłaszcza takich o których nie ma mowy w informacji zawartej w ofercie zamieszczonej przez Sklep, Klient przed złożeniem zamówienia powinien skierować zapytanie do Sklepu, poprzez jeden z kanałów kontaktu wskazany w Regulaminie. Sklep nie odpowiada za zapewnienia o właściwościach produktu, których nie znał w chwili wydania produktu.

 1. Jeżeli towar posiada wadę, Klient w ramach reklamacji może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. 

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności produktu z umową, wartość produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 • żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.

 1. W celu wykonania uprawnień z rękojmi należy przesłać produkt na adres elektroniczny Sklepu podany w Regulaminie.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.

W odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi, przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia produktu z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

 

V. Reklamacja

1. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres [email protected]

 1. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia skutecznego złożenia reklamacji.

 

VI. Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora. 

 2. Jeżeli na Produkt udzielona jest gwarancja producenta lub dystrybutora, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji dotycząca danego Produktu zamieszczona jest na Stronie www Sklepu.
 

VII. Odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą lub działaniem organów administracyjnych.

 2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sklep nie odpowiada za szkody powstałe w związku z błędami informatycznymi lub łączności takimi jak: brakiem możliwości użytkowania witryny sklepu przez Klienta, błędami w wyświetlaniu informacji na stronie internetowej, brakami elementów opisu lub informacji o produktach, zakłóceniami łączności, defektami, niewłaściwym działaniem, opóźnieniami operacji lub przekazu, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu. W szczególności, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z błędów technicznych po stronie Klienta.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niezgodnego z Regulaminem: dokonania procesu rejestracji lub zakupu bez dokonywania rejestracji, w tym podania nieprawdziwych lub błędnych danych, niezgodnego z regulaminem dokonania zamówienia.


VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy reguluje wszelkie zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.perfectvoucher.net. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).

 2. Zmiany Regulaminu wymagają uprzedniego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.11.2023 r.